Περιγραφή του Οργανισμού

Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Κιλελέρ» με το διακριτικό τίτλο «Ο.Π.Α.Π.» προήλθε από τη συγχώνευση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου(άρθρο 102 και103 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1055/30 Μαΐου 2011Αριθμ. 35/2011 (2)) με τις επωνυμίες:

 1. Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου ΝΙΚΑΙΑΣ απόφαση 7684/2007 του Γ.Γ. της Περιφέρειας αριθμ. 1012/Β/21−6−2007 ΦΕΚ.
 2. Πνευματικός και Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου ΝΙΚΑΙΑΣ απόφαση 674/1994 του Νομάρχη Λάρισας αριθ.108/Β/18−2−1994 ΦΕΚ − αριθμ. 315/Β/8−3−2007 ΦΕΚ− αριθμ.1604/Β/17−8−2007 ΦΕΚ − αριθμ. 1624/Β/11/10/2007 ΦΕΚ.
 3. Μουσική Σχολή Δήμου Νίκαιας απόφαση 10410/1993 του Νομάρχη Λάρισας αριθμ. 375/Β/27/5/1993 ΦΕΚ −αριθμ. 315/Β/8−3−2007 ΦΕΚ.
 4. Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Μέριμνας Δήμου Νίκαιας απόφαση 13545/1995 του Περιφερειακού Διευθυντή Ν. Λάρισας αριθμ. 1012/Β/11−12−1995 ΦΕΚ− αριθμ.315/Β/8−3−2007 ΦΕΚ − αριθμ. 1604/Β/17−8−2007 ΦΕΚ.
 5. Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Νίκαιας απόφαση 7182/1999 του Γ.Γ. της Περιφέρειας αριθμ. 1121/Β/10−6−1999 ΦΕΚ − αριθμ. 332/Β/12.3.2007 ΦΕΚ.
 6. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Νίκαιας απόφαση 7181/1999 του Γ.Γ. της Περιφέρειας το οποίο αριθ. 1121/Β/10−6−1999 ΦΕΚ − αριθμ. 315/Β/8−3−2007 ΦΕΚ − αριθμ.1604/Β/17−8−2007 ΦΕΚ.
 7. Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Αρμενίου απόφαση 6293/2000 του Γ.Γ.της Περιφέρειας αριθμ. 621/Β/10−5−2000 ΦΕΚ.
 8. Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αρμενίου απόφαση 7181/1999 του Γ.Γ. της Περιφέρειας αριθμ.621/Β/10−5−2000 ΦΕΚ.
 9. Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πλατυκάμπου απόφαση 10434/1999 του Γ.Γ. της Περιφέρειας αριθμ.1660/25−8−1999 ΦΕΚ.
 10. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Πλατυκάμπου απόφαση 10433/1999 του Γ.Γ. της Περιφέρειας αριθμ.1660/25−8−1999 ΦΕΚ.15346 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
 11. Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Πλατυκάμπου απόφαση 1341 του Γ.Γ. της Περιφέρειας αριθμ. 220/Β/14−2−2006 ΦΕΚ.
 12. Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Πλατυκάμπου απόφαση 5822/2000 του Γ.Γ. της Περιφέρειας αριθμ. 292/10−3−2000 ΦΕΚ.
 13. Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Πλατυκάμπου απόφαση 5428/2001 του Γ.Γ. της Περιφέρειας αριθμ.488/27.4.2001 ΦΕΚ.
 14. Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου απόφαση 19262/2000 του Γ.Γ. της Περιφέρειας αριθμ.1640/29−12−2000 ΦΕΚ.

Εδρα του Οργανισμού

Η έδρα του Οργανισμού είναι η έδρα του Δήμου – Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας - και στεγάζεται στα γραφεία του Πολιτιστικού Κέντρου Νίκαιας.

Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από ενδεκαμελές (11) Διοικητικό Συμβούλιο, εκ των οποίων τρείς (3) προέρχονται από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν.3463/2006 ως εξής:

 • Τον εκάστοτε Δήμαρχο, ως Πρόεδρο ή από άλλο πρόσωπο οριζόμενο από τον Δήμαρχο.
 • Πέντε (5) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων ένας ορίζεται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου
 • Πέντε (5) δημότες εκ των οποίων δύο (2) ορίζονται από τη μειοψηφία.

Αν το Ν.Π. απασχολεί πάνω από 10 εργαζόμενους τότε θα συμμετέχει ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των δημοτών.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ακολουθεί τη δημοτική περίοδο και λήγει με τη λήξη αυτής.

Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ

 1. Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου η οποία ανέρχεται σε 400.000,00 ευρώ και η τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης.
 2. Κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες,
 3. Εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των υπηρεσιών, που παρέχει το Ν.Π.Δ.Δ.
 4. Πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και από τη συμμετοχή του σε προγράμματα χρηματοδότησης.

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Αρχείο με χρήσιμους

συνδέσμους σε φορείς

του Δήμου Κιλελέρ και

της πολιτείας.

 

Περισσότερα

 

 

Ο.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ

Αντιδήμαρχος : Αχ. Χατζούλης

Εθνάρχου Μακαρίου 4 Νίκαια

410 05

(+30) 2410 922122

(+30) 2410 922122

opapkileler@gmail.com

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER :

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31